Helsingin seudun MAL-sopimuksen seuranta

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Helsingin seudun 14 kuntaa ja valtio​​​​​​​​ allekirjoittivat 9.6.2016 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 2016 – 2019. MAL-sopimuksen tavoitteena on Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen sekä edellytyksien luominen tonttitarjonnan ja asuntotuotannon merkittävälle kasvattamiselle.

MAL-sopimuksen seuranta tapahtuu sopijaosapuolten edustajien vuosittaisen seurantakokouksen sekä sen valmistelusta vastaavan MAL-sihteeristön toimesta. HSY vastaa seuranta-aineiston ylläpidosta ja koordinoinnista. Maankäytön ja asumisen seurantatiedon tuottamista varten on perustettu MAL-seurantatietoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii HSY. Liikenteen seurantatiedot tuottaa Helsingin seudun liikenne (HSL) yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. HSY vastaa yhteisten seurantaraporttien kokoamisesta. 

MAL-seuranta vuodet 2016-2019 syksy

Helsingin seudun MAL-sopimuksen 2016-2019 syksyn 2019 seurantakatsaus                                                                              Maankäytön ja asumisen taulukot syksy 2019

 MAL-sopimusten seurannan aikasarja 2012-2018 (arvio 2019*)

*HUOM!  Vuoden 2019 tiedot graafeissa kuntien keväällä 2019 tekemiä omia arvioita mahdollisesta toteutumasta​​

​​​Avointa dataa seurannasta: 
kartta.hsy.fi​